e03db2062df61c3e81584d04ee44408be273e4dc1db4154496f4_640_renovation

Mange boligejere sætter mange penge i deres bolig både ved selve ejendomskøbet men også løbende i form af forbedringer og tilbygninger, hvilket jo som regel er en form for investering, da man både opnår en højere værdi på ejendommen samt en bedre udnyttelse af boligen. Så længe der kun er tale om små forbedringer lidt af gangen, så vælger de fleste at finansiere dette selv ved hjælp af egen opsparing, men hvis der er tale om større byggeprojekter som et nyt tag, en tilbygning, omlægning af varmesystemet, nyt køkken og badeværelse, så kan der ofte være brug for at tage et tillægslån til at finansiere denne boligrenovering.

Likviditeten

Både banker og realkreditinstitutterne er ivrige efter at give tillægslån til boligejerne, da de jo har et godt pant i den faste ejendom, og eneste krav er derfor, at låntageren stadig har en bæredygtig økonomi samt en friværdi i ejendommen. Derfor er det på mange måder en udmærket idé at sætte sin bolig i bedre stand, især når lånerenterne er så lave, som de er i øjeblikket. De fleste realkreditlån ligger nede på 1-3 % i årlig rente, hvilket afhænger af den valgte type lån.

Det største problem er egentlig ikke renten på lånet men likviditeten, da det er langt nemmere at opnå et tillægslån efter selve renoveringen, men i de fleste tilfælde skal renoveringen jo betales forud, så derfor kan der nemt opstå visse likviditets problemer, som dog kan løses på flere måder. Man bør derfor altid tale med sin bank eller sit realkreditinstitut, før man kaster sig ud i større renoveringsprojekter, da man kun kan optage lån til dette projekt, såfremt man har en god friværdi, eller hvis ejendommen stiger betydeligt i værdi.

Det kan blive nødvendigt med en uafhængig vurdering efter renoveringen, således långiveren kender pantværdien på ejendommen, og derved kan man danne sig et indtryk af, hvor meget tillægslån, man kan få bevilget. Likviditeten kan dog klares på baggrund af en besigtigelse af ejendommen sammenholdt med arkitekttegninger på renoveringen. Derefter udarbejder realkreditinstituttet en vurdering af byggeprojektet og laver på det grundlag et tilbud om et forhåndslån, og såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, så kan man kombinere dette forhåndslån med et byggelån i banken.

Mellemfinansieringen

En mellemfinansiering er dækningen af det midlertidige finansieringsbehov, som du har i perioden fra byggeriets start til færdiggørelsen af renoveringen. Boligejeren tager ofte imod et forhåndslån i realkreditinstituttet eller et byggelån i banken eller begge dele, men forhåndslånet er det mest populære, fordi renten er lavere end på et byggelån.

I begge tilfælde ydes mellemfinansieringen på baggrund af pant i ejendommen og efter en vurdering af byggeprojektet, inden byggeriet går i gang. Lånegrænserne hos realkreditinstituttet er stadig 80 % af den nye vurderingspris på ejendommen efter projektets færdiggørelse, og dette beløb fastsættes af en vurderingsmedarbejder fra realkreditinstituttet inden byggeriets påbegyndelse. Pengene udbetales på én gang og indsættes på en spærret konto i banken, og beløbet betales direkte til håndværkerne, efterhånden som byggeriet skrider fremad.