shutterstock_313703033

Det har faktisk aldrig været bedre end nu at gå ind i branchen for sommerhusudlejning, idet priserne er i bund, beskatningen er minimal, og lånerenterne er meget små. Dog kræves der en vis egenkapital for at købe et sommerhus, da man ofte kun kan belåne dette med et kreditforeningslån på 60 % af købsprisen, men mange har flere hundredetusinde kroner på en bankkonto, hvor man reelt ingen rente får overhovedet, så over en årrække vil en investering indenfor sommerhusudlejning være en glimrende idé.

Fordele og ulemper ved sommerhusudlejning

Alle investeringer har normalt en risiko forbundet, og en investering i et sommerhus er ingen undtagelse, men risikoen er meget lav, og hvis man både kan bruge det til sig selv og familien som feriebolig samt få lejeindtægter i resten af året, så bliver der tale om en glimrende forrentning i forhold til de fleste andre investeringsmuligheder på markedet. At have sine penge stående på en bankkonto eller i pantebreve og andre værdipapirer giver ikke mange procents afkast årligt, og hvis man beholder sommerhuset i en længere årrække, så bør der heller ikke kunne opstå noget værditab ved en sådan investering.

En ekstra fordel ved at vælge sommerhus frem for andre typer af fast ejendom er, at man normalt både kan have rådighed over sommerhuset flere uger om året til sig selv, og man har samtidigt en garanteret lejeindtægt fra et udlejningsbureau, og skattereglerne er desuden mere gunstige ved sommerhusudlejning. Man kan finde mere viden om dette hos udlejningsbureauet Dancenter på deres hjemmeside, som er ét af de største i Danmark indenfor området sommerhusudlejning.

Beskatningsregler ved udlejning af fast ejendom

Det er et udbredt forretningskoncept at købe en investeringsejendom for at udleje denne, idet man så hvert år vil kunne tjene på dette og opnå normalt 5-10 % renteafkast på investeringen, hvilket er glimrende i øjeblikket, hvor mange nøjes med udbytte på få procent afkast. Normalt er man fuldt skattepligtig af alle lejeindtægter af fast ejendom, men i forbindelse med sommerhusudlejning er skattereglerne lidt anderledes, da de første 21.000 kr. reelt er skattefri på grund af 40 % reglen, som de fleste anvender.

Med denne ordning er der ikke mange skrappe regnskabskrav fra skattevæsnets side, idet man dog ikke kan fratrække udgifter til sommerhusets istandsættelse, men til gengæld opnår man et fast bundfradrag på kr. 21.000,- i bruttolejeindtægten pr. fritidsbolig. Man kan derudover nyde godt af fradraget på 40 % af det resterende beløb, men man skal dog betale fuld ejendomsværdiskat af sommerhuset hele indkomståret, og der kan ikke fradrages ejendomsskatter ud over 40 % fradraget. Den samlede skat hvert år bliver derfor ganske lav, hvilket samlet set gør sommerhusudlejning ganske lukrativt, og især hvis ejendommen også stiger i værdi gennem de kommende år.